Dobrodošli!
Detalji o udruženju:

Zašto udruženje krupijea postoji?!

          Ciljevi udruženja su: kontinuirana edukacija krupijea, povezivanje i stručno usavršavanje članova, prikupljanje i obrada stručne literature, organizacija seminara, skupova, savetovanja i sl. iz oblasti igara na sreću, izdavanje elektronskih i štampanih publikacija, pomoć pri pronalaženju odgovarajućeg zaposlenja za svoje članove, povezivanje krupijea sa kazinima i drugim poslodavcima u oblasti igara na sreću, saradnja sa drugim udruženjima, kazinima, poslodavcima, asocijacijama poslodavaca u Republici Srbiji i na međunarodnom nivou.Radi ostvarivanja svojih ciljeva UKS(udruženje Krupijea Srbije) naročito:


Dobar izvor informacija

Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti igara na sreću..

Unapredite svoje znanje

Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, privrednim društvima i udruženjima, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije za krupijee.

Budite u toku

Objavljuje knjige i druge štampane i elektronske publikacije o pitanjima koja se odnose na rad i profesionalnu edukaciju krupijea.

Povežite se sa ljudima

Povezuje se sa drugim organizacijama, udruženjima, poslodavcima i asocijacijama poslodavaca radi organizacije adekvatne obuke, a sve u cilju lakšeg pronalaženja zaposlenja svojim članovima.

prijavi se